Εξειδικευμένες μελέτες

Οι σημερινές συνθήκες συχνά επιβάλουν αλλαγές στο επιχειρηματικό status των φαρμακείων, όπως μεταφοράς έδρας, συστέγαση, συνεργασία με άλλα φαρμακεία ή ακόμα και αγοροπωλησία. Οι εξειδικευμένες μελέτες που προσφέρουμε καλύπτουν όλο το εύρος των επιλογών σας.

Άνοιγμα νέου φαρμακείου ή μεταφορά σε νέα έδρα
 • συμβουλές ίδρυσης
 • προϋπολογισμός
 • πρόβλεψη οικονομικών αποτελεσμάτων
 • πρόβλεψη ρευστότητας
 • κανόνες λειτουργίας
 • πρόταση αρχικής τοποθέτησης π/φ
 • merchandising
 • ανάλυση περιοχής
Συστέγαση φαρμακείων
 • Περιλαμβάνει την ατομική μελέτη και
 • το Business Plan:
  • Ενοποίηση οικονομικών και επιχειρηματικών δεδομένων φαρμακείων, ανάλυση και πρόβλεψη πορείας νέας εταιρείας.
  • Προσδιορισμός στόχων - χρονοδιάγραμμα υλοποίησης
  • Προσδιορισμός ποσοστών εταίρων
  • Κανόνες μετάβασης και λειτουργίας της εταιρείας
Συνεργασία φαρμακείων – δημιουργία τοπικού δικτύου
 • Περιλαμβάνει την ατομική μελέτη και το
 • επιχειρηματικό πλάνο της συνεργασίας τους:
  • Στοιχεία της περιοχής δραστηριοποίησης
  • Ενοποίηση οικονομικών και επιχειρηματικών δεδομένων φαρμακείων, ανάλυση και πρόβλεψη πορείας νέας εταιρείας.
  • Προσδιορισμός στόχων - χρονοδιάγραμμα υλοποίησης
  • Προσδιορισμός ποσοστών εταίρων
  • Κανόνες μετάβασης και λειτουργίας της εταιρείας
 • E-shop
  • Νομική κάλυψη
  • Αξιολόγηση τεχνικών λύσεων
  • Εμπορική πολιτική
  • Αρχικός σχεδιασμός – ανάπτυξη
  • Στοχοποίηση – παρακολούθηση