Αύξηση πωλήσεων

Αυξήστε τις πωλήσεις σας

Merchandising

Το σωστό μίγμα παραφαρμάκων χρειάζεται και την κατάλληλη τοποθέτηση – σήμανση για να βελτιωθούν οι πωλήσεις του.

Προβολή – επικοινωνία

Με στόχο την προσέλκυση νέων πελατών αλλά και την αύξηση της μέσης κατανάλωσης, προτείνονται εξειδικευμένες δράσεις προβολής / επικοινωνίας ανάλογα με τις ανάγκες του κάθε φαρμακοποιού. Οι δράσεις αυτές περιλαμβάνουν:

  • Προβολή σε Κοινωνικά Δίκτυα και
  • Προωθητικές ενέργειες μέσα στο φαρμακείο