Βελτίωση κερδοφορίας

Βελτιώστε την κερδοφορία και τη ρευστότητά σας

Οικονομοτεχνική ανάλυση φαρμακείου

Η μελέτη αποτυπώνει τη σημερινή κατάσταση του φαρμακείου με σκοπό να προσδιοριστούν οι απαιτούμενες παρεμβάσεις βελτίωσης των οικονομικών δεικτών του και περιλαμβάνει:

  • Ανάλυση λογιστικών / φορολογικών δεδομένων
  • Καταγραφή πορείας πωλήσεων, ανάλυση εποχικότητας και μίγματος εσόδων
  • Ανάλυση αγορών - πωλήσεων και προμηθευτών
  • Ανάλυση λειτουργικών δαπανών
  • Πλάνο της πορείας ρευστότητας του φαρμακείου για το επόμενο 12μηνο
  • Κατάθεση προτάσεων βελτίωσης των οικονομικών του φαρμακείου με συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα υλοποίησης