Προγραμματισμός αγορών

Προγραμματίστε ευστοχότερα τις αγορές σας

Διαχείριση αγορών

Η κερδοφορία αλλά και η ρευστότητα ενός φαρμακείου επηρεάζεται καθοριστικά από τον τρόπο που διαχειρίζεται τις αγορές του. Οι συρρικνωμένοι τζίροι και τα νέα μειωμένα περιθώρια κέρδους επιβάλουν διαφορετικό τρόπο προσέγγισης απ’ ότι στο παρελθόν. Για να επιτευχθεί χρειάζεται:

  • Ανάλυση πωλήσεων, κατηγοριοποιημένη ανά κατηγορία, υποκατηγορία, δικαιούχο & οίκο
  • Επιλογή-στοχοποίηση οίκων και κατηγοριών
  • Αξιολόγηση προσφορών
  • Συνεχή γνώση αποθεμάτων
  • Συνεχή αξιολόγηση των επιλογών
  • Παρακολούθηση επιστροφών, YEB, κλπ

Η παρούσα υπηρεσία πέραν από το να χαράξει τη στρατηγική του φαρμακείου σύμφωνα με τις δυνατότητές του, αποσκοπεί κυρίως στο να παρέχει στον φαρμακοποιό έτοιμη πρόταση παραγγελίας προς αξιολόγηση, τη στιγμή που την έχει ανάγκη με βάση τα πραγματικά δεδομένα πωλήσεων και αποθέματος που έχει (on-line).