Οργάνωση πελατολογίου

Οργανώστε το πελατολόγιό σας

Διαμόρφωση πελατολογίου – εφαρμογή κάρτας πελάτη

Η ύπαρξη ενός ενημερωμένου και ενεργού πελατολογίου είναι σημαντική για τη γνωστοποίηση των προωθητικών ενεργειών του φαρμακείου, τις συνδυαστικές πωλήσεις αλλά και τον έλεγχο των δανεικών φαρμάκων και των οφειλών των πελατών. Η υπηρεσία περιλαμβάνει:

  • Έλεγχο και ξεκαθάρισμα υπάρχοντος πελατολογίου (2πλές-3πλές καρτέλες)
  • Ανάπτυξη του εικαστικού του φυλλαδίου και της κάρτας πελάτη – πρόταση προμήθειας
  • Πιλοτικό σενάριο εκπτωτικής πολιτικής και εξαργύρωσης πόντων
  • Εκπαίδευση προσωπικού για την τήρηση του πελατολογίου και τη λειτουργία της κάρτας πελάτη