Η Εταιρεία

Η εταιρεία Pharmacy’s Added Value παρέχει εξειδικευμένες συμβουλευτικές υπηρεσίες προς τις επιχειρήσεις του φαρμακευτικού κλάδου με σκοπό την οικονομική και επιχειρηματική τους αναβάθμιση.

Η εταιρεία αποτελείται από έμπειρα στελέχη επιχειρήσεων που διαθέτουν μακροχρόνια πείρα σε τομείς που σχετίζονται με την ανάπτυξη επιχειρηματικών σχεδίων και την υλοποίηση έργων. Οι πρακτικές λύσεις που προτείνονται έχουν ήδη εφαρμοστεί με επιτυχία σε διάφορους κλάδους.

Επιπλέον, η εταιρεία συνεργάζεται με ένα δίκτυο καταξιωμένων εξωτερικών συνεργατών οι οποίοι προσφέρουν ποιοτικές λύσεις σε επιμέρους τομείς, όπως: ανάπτυξη ηλεκτρονικού εμπορίου στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, νομικές συμβουλές, φοροτεχνική υποστήριξη, σχεδιασμό και (ανα)κατασκευή φαρμακείων, προμήθεια εξοπλισμού και λογισμικού, αξιολόγηση και εκπαίδευση προσωπικού, κλπ.

Η βασική διαφορά της εταιρείας μας είναι ότι είμαστε συνεργάτες επιχειρήσεων οι οποίοι συμμετέχουμε ενεργά και στην εφαρμογή των επιχειρηματικών σχεδίων που προτείνουμε.